Tamamlayıcı Özel Yemler

 

Yöre - MIX Enerji ( Yöremix - E)  

Temel özelliği yüksek enerji (3600 kcal/kg metabolize olabilir enerji)  düzeyine sahip tamamlayıcı bir yem olmasıdır. Bileşiminde korunmuş yağ ve tam yağlı soya bulunduğu için en az % 25 ham yağ kapsar. Erken sağım dönemindeki yüksek süt verimine sahip ineklerin bir kısım enerji, vitamin, mineral gereksinimini karşıladığı gibi kapsadığı yem katkıları ile yemden daha iyi yararlanmasına yardımcı olur. Bu şekilde, sağım başlarında olan ineklerin daha uzun süre yüksek miktarda süt vermesini ve sağım süresince elde edilen toplam süt veriminin yükselmesini, doğum sonrası ineklerin zamanında kızgınlık göstermesini sağlayarak döl veriminin artmasını ve oluşması olası beslenmeye bağlı metabolik hastalıkların veya sindirim sistemi hastalıklarının görülme oranının azalmasını sağlar. Belirtilen olumlu etkileri kondisyon puanı düşük v sağım başlarında olan ineklerde belirgin şekilde görülür.

 

Yöre - MIX Protein ( Yöremix - P) 

Temel özelliği yüksek protein (%40 ham protein) içeren bir tamamlayıcı yem olmasıdır. Bileşimde soya küspesi, tam yağlı soya, mısır gluteni gibi işkembede parçalanmayan (by-pass) protein miktarı yüksek yemler bulunur. Ağırlıklı olarak mısır silajı, buğdaygil taneleri gibi enerji bakımından zengin yemlerle beslenen süt ineklerinin bir kısım protein (özellikle by-pass protein), vitamin ve mineral gereksinimini karşılar. Kapsadığı yem katkıları ile yemden yararlanmayı iyileştirir. Önerildiği şekilde kullanıldığında ineklerin daha sağlıklı ve verimli olmalarını sağlar.

 

Yöre - MIX Protein+ Enerji ( Yöremix - PE) 

Temel özelliği süt verimine katkı sağlayacak oranda protein (%28 ham protein) ve enerji (3000 kcal/kg metabolize olabilir enerji) ile yüksek süt verimindeki ineklerin günlük gereksinimini karşılayacak miktarda vitamin, mineral ve daha etkin sindirimi sağlayan yem katkılarını içeren bir tamamlayıcı yem olmasıdır. Özellikle stresin yoğun olduğu dönemlerde süt ineklerine günde 1 kg verildiğinde süt verimini ortalama 2.0-2.5 kg arttırır.

 

Yöre - MIX Besi Başlangıç

Temel özelliği yüksek protein (%30 ham protein) ve günlük gereksinimi karşılayacak vitamin, mineral ve daha etkin sindirimi sağlayarak canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanmayı olumlu yönde etkileyecek yem katkılarını içermesidir. Günde 1 kg verildiğinde canlı ağırlığı 150-350 kg arasında olan kaba yem (arpa ve / veya mısır silajı) tane yem (arpa ve / veya mısır) ile yoğun besiye alınmış olan besi sığırlarının dengeli beslenmesini ve daha verimli olmasını sağlar.

 

Yöre - MIX Besi Sonuç

Temel özelliği %20 ham protein ve günlük gereksinimi karşılayacak vitamin, mineral ve daha etkin sindirimi sağlayarak canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanmayı olumlu yönde etkileyecek yem katkılarını içermesidir. Günde 0.5 kg verildiğinde canlı ağırlığı 350-600 kg arasında olan ve kaba yem (saman ve / veya mısır silajı) + tane yem (arpa ve / veya mısır) ile yoğun besiye alınmış olan besi sığırlarının dengeli beslenmesini ve daha verimli olmasını sağlar.