Sığır Süt Yem Çeşitleri

 

Simental Süt Yemi (Yeni Ürün)

İçindekiler Sindirilme düzeyi yüksek protein (%19), hayvanın gereksinim duyduğu bir günlük vitaminleri ve mineralleri içeren simental inekler için hazırlanmış özel bir yemdir. Bileşiminde mısır, mısır guluteni, buğday kepeği, DDGS buğday, Arpa, ecomass, bisküvi, ayçiçek küspesi, tuz, yulaf, canlı maya kültürü, vitaminler(A,D,E) ve mineraller (Ca, P, Cu, Zn, Fe, Se, Mn, I) ve BİOTİN bulunmaktadır.

Temel Faydaları:

  • Süt veren simental ineğin enerji,  protein, vitamin ve mineral ihtiyacını tam olarak karşılanır.
  • Başta ayak hastalıkları olmak üzere sağlık problemlerini en aza indirir.
  • Simental ineklerin beslenme açısından en ekonomik şekilde yapılmasını sağlanır.
  • Yemden yararlanmayı arttırarak bir litre süt maliyetini en düşük düzeye çeker.
  • Hayvanın ihtiyaç duyduğu bütün vitamin ve mineralleri içerdiğinden ilave vitamin ve mineral verilmesini gerektirmez
  • Özellikle sıcak stresi etkilerini en aza indirir.
  • Timpani(şişme), asidoz ve alkaloz gibi beslenme hastalıklarını engeller.
  • Süt kalitesini arttırır

 

Kullanım Şekli: Kaliteli kaba yemler ile birlikte kullanılır. Kullanım miktarı, süresi ve verilen rasyona uygunluğu açısından Yöre Yem'in  hayvan beslenme uzmanına danışınız.

Formu ve Ambalajı: Pelet, 50 kg’lık çuval.

 

Süt Yemi 

Sağım sonlarında bulunan veya 15-20 kg süt verimi olan inekler için hazırlanmış ekonomik bir yemdir.  Süt verimi yüksek olmayan yerli ineklere de verilebilir. Kaliteli kaba yem kullanılmayan işletmelerde yüksek verimli ineklere verilmesi önerilmez. Bileşiminde %16 ham protein ve 2500 kcal/kg metabolize olabilir enerji bulunur.

 

Süt 18 Yemi 

Sağım başları ve ortalarında bulunan(yüksek veya orta düzeyde süt verimi olan) ineklerin besin madde gereksinimlerini karşılayacak şekilde hazırlanmış bir yemdir. Özellikle kaba yem olarak mısır silajı + kuru yonca kullanılan işletmelerde rasyonun dengelenmesinde başarılı bir şekilde kullanılır. Süt verimi, kaba yemin kalitesi ve yedirilen miktarına bağlı olarak ineklere verilecek miktar değişir. Yaşama payı gereksinimi karşılandıktan sonra her 2.0 – 2.5 kg süt için 1 kg Süt 18 Yemi yedirilebilir. Bileşiminde %18 ham protein ve 2600 kcal/kg metabolize olabilir enerji bulunur.

 

Başabaş Süt Yemi 

Enerji değeri yüksek, arpa, mısır gibi tahılların kullanıldığı işletmelerde ineklerin eksik kalan besin madde gereksinimlerini karşılaşmak üzere protein, vitamin ve mineraller açısından daha yoğun olarak hazırlanmış bir yemdir. Tahıl kırmaları veya ezmeleri Başabaş Süt Yemi ile eş miktarda (birebir oranında) karıştırılıp yedirilir. Tahıl kırmaları tek başına kullanılabileceği gibi farklı tahıl kırması karışımlarının (arpa + mısır, arpa + buğday vb) kullanımı daha uygundur. Başabaş Süt Yemi koçanlı mısır ile karıştırılacaksa %25 oranında daha fazla mısır kullanılmalıdır. Başabaş Süt Yemi + tahıl kırması karışımının kullanım şekli ve miktarı Süt 18 Yeminde olduğu gibidir. Yetiştiricinin kendi ürettiği tahılları, ineğin besin madde gereksinimlerini karşılayacak şekle kullanımına olanak vermesi yanında daha az fabrika yemi kullanımı sonucu işletme ekonomisine yüksek yarar sağlar. Bileşiminde %25 ham protein ve 2450 kcal/kg metabolize olabilir enerji ile iki kat daha fazla vitamin ve mineral bulunur.

 

Süt K Yemi 

Sağım başlarında yüksek verime paralel olarak artmayan yem tüketimi nedeniyle besin madde gereksinimleri yeterince karşılanamadığında, yaz aylarında sıcak stresi nedeniyle yem tüketimi düştüğünde, kalitesiz kaba yemler kullanılmak zorunda kalındığında, yetersiz veya dengesiz beslenme nedeniyle inekler kızgınlık göstermediğinde kullanılması önerilen bir yemdir. Yüksek süt verimine sahip ineklere yedirilen rasyona ek olarak günde 2-4 kg verilebilir. Bileşiminde %25 ham protein ve 2800 kcal/kg metabolize olabilir enerji bulunması yanında iki kat daha fazla vitamin ve mineral içerir.

 

Özel Süt Yemleri (Bionova, Nitro, Nitro Plus ve Nitro Gold)

 Mısır, arpa, silaj ve yonca gibi kaliteli kaba yem kullanan işletmelerde eksik kalan besin madde gereksinimlerini tam olarak karşılamak üzere hazırlanmış Özel Süt Yemleri, yüksek protein (%19,% 20,%21 veya 22) ve enerji (2500, 2600 veya 2700 kcal/kg metabolize olabilir enerji) içeriğine sahiptir. Önerilen Özel Süt Yeminin yeterli miktarda kullanımı ile besin madde gereksinimleri tam olarak karşılanacağından silajlarının etkin olarak değerlendirilmesi, yüksek süt veriminin sağlanması, ineğin sağlıklı olması, döl verimi sorunu olmaması ve ekonomik bir besleme yapılması sağlanmış olur. Hayvanın canlı ağırlığına ve süt verimine, silajın çeşidine, kalitesine ve verilen miktarına bağlı olarak kullanılacak Özel Süt Yemi çeşidi ve miktarı değişir. Özellikle su içeriği yüksek ve ince kıyılmış silajlar tek kaba yem olarak kullanılmamalı, günde 2-4 kg kuru ot veya saman sap halinde (batözden geçirilmeden) ve silajla karıştırılarak verilmelidir.