Sığır Besi Yemleri

Besi Performans Yemi ( Yeni Ürün)

İçindekiler : Sindirilme düzeyi yüksek protein ve enerji kaynakları ile hayvanın gereksinim duyduğu bir günlük vitaminleri ve mineralleri içeren konsantre bir yemdir. Bileşiminde mısır, arpa, mısır guluteni, buğday kepeği, DDGS buğday, yulaf, ecomass,bisküvi, ayçiçek küspesi, sodyum bikarbonat, magnezyum oksit, Tuz, canlı maya kültürü, vitaminler(A,D,E) ve mineraller (Ca, P, Cu, Zn, Fe, Se, Mn, I) bulunmaktadır.

Yararları:

  • Her dönemindeki besi hayvanının protein, vitamin ve mineral ihtiyacını tam olarak karşılanır.
  • Uygulama kolaylığı sağlar ve işçilik maliyetini azaltır.
  • Besinin beslenme açısından en ekonomik şekilde yapılmasını sağlanır.
  • Yemden yararlanmayı arttırarak günlük canlı ağırlık artışını en yüksek düzeye ulaştırır.
  • Hayvanın ihtiyaç duyduğu bütün vitamin ve mineralleri içerdiğinden ilave vitamin ve mineral verilmesini gerektirmez
  • Özellikle nakil ve sıcak stresi etkilerini en aza indirir.
  • Timpani, asidoz ve alkaloz gibi beslenme hastalıklarını engeller.
  • Kaliteli karkas değerlerine ulaştırır.

Kullanım Şekli : Canlı ağırlığına bakılmaksızın 150 Kg'dan büyük her yaş ve kilogramdaki danalara SERBEST şekilde yedirilebilir. Kaba yem olarak saman, hasıl otu, yonca ve sınırlı miktarda silaj yedirilebilir. Canlı ağırlığı yüksek güreş danalarında da güvenle kullanılabilir. İlave hiç bir yem ve katkı verilmesine gerek yoktur. Kullanım miktarı, süresi ve verilen rasyona uygunluğu açısından hayvan beslenme uzmanına danışınız.

 

Besi Büyütme Yemi

Kullanım Amacı:  Yoğun besideki danaların sağlıklı bir şekilde ve kısa sürede olabildiğince hızlı canlı ağırlık kazanmasını sağlamaktır.

Kullanım Şekli: Besiye alınan danaların önünde tüketebilecekleri miktarda sürekli bulundurulur.

Temel Özellikleri: Yoğun besiye alınan danaların tüm besin madde gereksinimlerini karşılayabilecek şekilde, dananın yüksek oranda yararlanabileceği lezzetli enerji ve protein kaynağı yemler kullanılarak hazırlanmıştır. Yemden yararlanmayı ve canlı ağırlık artışını hızlandıracak, yoğun besiye bağlı sindirim sistemi hastalıklarını önleyecek yem katkıları kullanılmıştır.

Temel Etkileri: Beslenme programına uyulduğunda 150 kg canlı ağırlıkta ve 4 aylık yaşta olan danaların hızlı bir şekilde canlı ağırlık kazanmasını ve 9 aylık yaşta 350 kg* canlı ağırlığa ulaşmasını sağlar.

Formu ve Ambalajı: Toz, Pelet, 50 kg’lık çuval.

(*Holstein-Friesian ırkı için)

 

Besi Bitiş Yemi

Kullanım Amacı:  Yoğun besinin son döneminde de hızlı canlı ağırlık artışındaki sürekliliği sağlamaktır.

Kullanım Şekli: Besiye alınan danaların önünde tüketebilecekleri miktarda sürekli bulundurulur.

Temel Özellikleri: Yoğun besinin son döneminde danaların tüm besin madde gereksinimlerini karşılayabilecek şekilde, özellikle yararlanılabilirlik oranı yüksek farklı enerji kaynağı yemler uygun oranlarda karıştırılarak hazırlanmıştır. Yüksek enerjili bir yem olmasının yanında yemden yararlanmayı ve canlı ağırlık artışını hızlandıracak, yoğun besiye bağlı sindirim sistemi hastalıklarını önleyecek yem katkıları kullanılmıştır.

Temel Etkileri: Beslenme programına uyulduğunda 350 kg canlı ağırlıkta ve 9 aylık yaşta olan danaların hızlı bir şekilde canlı ağırlık kazanmasını ve 12 aylık yaşta 500-550 kg* canlı ağırlığa ulaşmasını sağlar.

Formu ve Ambalajı: Toz, Pelet, 50 kg’lık çuval.

 

Besi K Yemi

Kullanım Amacı:  Arpa, mısır gibi enerji bakımından zengin tahılları Besi-K yemi ile birlikte kullanarak, danaların sağlıklı bir şekilde ve kısa sürede olabildiğince hızlı canlı ağırlık kazanmasını sağlamaktır.

Kullanım Şekli: Besi başından besi sonuna kadar hayvan başına günde 2  kg verilir.

Temel Özellikleri: İşletmelerde bulunan arpa, mısır gibi tahılların verildiği yoğun besideki danaların eksik kalan besin madde gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmıştır. Protein bakımından zengin olan bu yem, vitaminleri ve minareleri de yoğun şekilde içerir. Yemden yararlanmayı ve canlı ağırlık artışını hızlandıracak, , yoğun besiye bağlı sindirim sistemi hastalıklarını önleyecek yem katkıları kullanılmıştır.

Temel Etkileri: Beslenme programına uyulduğunda 150 kg canlı ağırlıkta ve 4-5 aylık yaşta olan danaların hızlı bir şekilde canlı ağırlık kazanmasını ve 12 aylık yaşta 500-550 kg* canlı ağırlığa ulaşmasını sağlar.

Formu ve Ambalajı: Pelet, 50 kg’lık çuval.

(*Holstein-Friesian ırkı için)