Düve Yemi

Konsantre Düve Yemi - DÜVE K (Yeni Ürün)

 

İçindekiler:  Sindirilme düzeyi yüksek protein ile hayvanın gereksinim duyduğu bir günlük vitaminleri ve mineralleri içeren konsantre tamamlayıcı bir yemdir. Bileşiminde mısır, mısır guluteni, buğday kepeği, DDGS buğday , arpa, ecomass, bisküvi, ayçiçek küspesi, tuz, yulaf, canlı maya kültürü, vitaminler(A,D,E) ve mineraller (Ca, P, Cu, Zn, Fe, Se, Mn, I) bulunmaktadır.

Temel Faydaları :

  • Her  dönemindeki düvelerin protein, vitamin ve mineral ihtiyacını tam olarak karşılanır.
  • Uygulama kolaylığı sağlar ve işçilik maliyetini azaltır.
  • Düvelerin  en ekonomik şekilde beslenmesi  sağlanır.
  • Yemden yararlanmayı arttırarak günlük canlı ağırlık artışını istenilen düzeye ulaştırır.
  • Hayvanın ihtiyaç duyduğu bütün vitamin ve mineralleri içerdiğinden ilave vitamin ve mineral verilmesini gerektirmez
  • Timpani(şişme), asidoz ve alkaloz gibi beslenme hastalıklarını engeller.
  • 14-15 aylık düveleri kaliteli kaba yem ile destekleyerek tohumlanacak kiloya ulaştırır.
  • Gebe düveleri doğumlarına 2 ay kalıncaya kadar bütün besin maddesi ihtiyaçlarını karşılar.

Kullanım Şekli : Canlı ağırlığına bakmaksızın günde yalnızca 2 kg kullanılır. Kullanım miktarı, süresi ve verilen rasyona uygunluğu açısından hayvan beslenme uzmanına danışınız.

Formu ve Ambalajı: Pelet, 50 kg’lık çuval.

 

Düve Yemi

 

Kullanım Amacı:  Büyütme dönemi sonrası dişi buzağıları kısa sürede yağlandırmak yeterli canlı ağırlığa ulaştırıp tohumlamak, işletme ekonomisine erken katkı sağlamak amacıyla düveleri, sağlıklı bir buzağı ve yeterli süt verimi elde edecek şekilde yetiştirmektir.

Kullanım Şekli: İşletmenin elindeki kaba yem çeşidine, kalitesine ve yaşa (canlı ağırlığa) bağlı olarak günde 2-6 kg verilir.

Temel Özellikleri: Önerilen miktarda verilen düvenin eksik kalan besin madde gereksinimlerini karşılayacak şekilde hazırlanmıştır.

Temel Etkileri: Beslenme programına uyulduğunda düvenin 10 aylık yaşta meme bezi gelişiminin büyük ölçüde tamamlanmasını, 14-16 aylık* yaşta (360-400 kg* canlı ağırlıkta) tohumlanmasını ve 2 yaşında* sağlıklı bir buzağı ile sonrasında yeterli süt vermesini sağlar.

Formu ve Ambalajı: Pelet, 50 kg’lık çuval.