Yemlerin Depolanması


  • Depo, kuru (rutubetsiz), serin ve aydınlık olmalıdır.
  • Deponun zemin ve duvarları dezenfeksiyona ve böcek ilaçlamasına elverişli olmalıdır.
  • Depoda böceklere, kemirgenlere, kuşlara barınma olanağı sağlayacak yarık ve çatlaklar bulunmamalı, bu zararlıların depoya girişi pencerelere tel, kapı altlarına eşik konularak önlenmelidir.
  • Devamı
Hayvan Sağlığı ve Besleme
Nasıl Bİr Besleme ?

Hayvanların gereksinimlerini karşılayacak yemlerin (rasyonun) Dengeli ve Ekonomik Besleme mantığında olması gerekmektedir. Bunun için;

BaŞka Bİr Yeme GeÇİŞ

Ruminantların (işkembeli hayvanların) beslenmesinde yapılacak değişiklikler kademeli olarak yavaş yavaş yapılmalıdır. Özellikle kesif yemlerdeki değişiklikler çok önemlidir.

Neden Pelet Yem ?

Toz yemlerin pelet haline getirilmesindeki amaç ince öğütülmüş çoğu kez tek başlarına tadı hoş olmayan yem hammaddelerinin çeşitli presleme yöntemleriyle buhar, basınç ve ısı uygulanarak pelet şekline sokulup daha kolay tüketilmelerini sağlamaktır.
PELET YEMLER;

Başa Dön